Keno Don Rosa betraktas av många som Carl Barks efterträdare. Don Rosas fascination för “ankfamiljen” började redan när han var pojke.

läs mer