Visste du att farbror Joakims pengabinge har varit ett eget land?

Anledningen till att Joakim uropade «Kungariket Vonankien» som egen stat var enkel: att spara pengar på skatten.